[ aktualności ]   [ grajgaleria ]   [ kadra ]   [ działalność ]   [ prawo]  [ imprezy ]   [ sala gok ] [ Kurier Przemęcki ]  [ historia ] [ kontakt ]
----- -
[ Kurier Przemęcki ]
 
Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą Informatora Samorządu Gminy Przemęt - "Kurier
Przemęcki". Gazeta ta wydawana jest od lutego 1991 roku. Początkowo jej wydawcą był
Urząd Gminy Przemęt, jednak od 2003 roku Kurier przeszedł pod GOK.
Pierwszym redaktorem naczelnym była Janusz Zając, następnie Przemysław Nitschke 
i Krystyna Peda. Obecnie funkcję Naczelnego pełni Maciej Ratajczak - patrz [ kadra ]
"Kurier Przemęcki" jako tytuł prasowy został postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu 
I Wydziału Cywilnego z dnia 19 kwietnia 2000 r. wpisany do rejestru dzienników i czasopism
Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 1188. W sierpniu 2000 r. nadano Kurierowi
Przemęckiemu Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN) 
i oznaczono go symbolem: ISSN 1641-0017.
Obok prezentujemy strony tytułowe 1 numeru Kuriera, pierwszego numeru kolorowego, 
numeru setnego, numeru z okazji 10 lat.
--
-
W 2003 roku Kurier Przemęcki został  poważnie zmieniony. Nowy skład redakcyjny postawił na rozwój szaty 
graficznej gazety. Numery archiwalne "Kuriera" możecie dziś pobrać z naszej strony internetowej.
 
-- Od wielu lat "Kurier Przemęcki" jest drukowany w Drukarni HAF w Lesznie. 
Gwarantuje to bardzo dobrą jakość naszej gazety. Polecamy druk w HAF-ie!

Obceny nakład gazety wynosi: 700 egz. 

-

Archiwalne numery Kuriera Przemęckiego 2003-2012
-
 ROK 2003
-
Nr 1-2/2003
PDF - 4,99 MB
Nr 3-4/2003
PDF - 6,58 MB
Nr 5-6/2003
-
Nr 7/2003
PDF - 16,7 MB
Nr 8/2003
PDF - 11,3 MB
Nr 9/2003
PDF - 8,08 MB
Nr 10/2003
PDF - 10,4 MB
Nr 11/2003
PDF - 9,27 MB
-
 ROK 2004
-
Nr 1-2/2004
PDF - 11,1 MB
Nr 3-4/2004
PDF - 11,8 MB
Nr 5/2004
PDF - 19,2 MB
Nr 6/2004
PDF - 15,7 MB
Nr 7/2004
PDF - 16,9 MB
Nr 8/2004
PDF - 12,5 MB
Nr 9/2004
PDF - 8,77 MB
--
 ROK 2005
-
Nr 1/2005
PDF - 9,82 MB
Nr 2/2005
PDF -11,3 MB
Nr 3/2005
PDF - 10,1 MB
KORONACYJNY
PDF - 16,1 MB
Nr 4-5/2005
PDF - 21,1 MB
TOUR SALON
PDF - 23 MB
Nr 7/2005
PDF - 11,5 MB
Nr 8/2005
PDF - 9,23 MB
--
 ROK 2006
-
 
Nr 1/2006
PDF - 11,2 MB
Nr 2-3/2006
PDF -12,4 MB
Nr 4-5/2006
PDF - 22,1 MB
Nr 6-7/2006
PDF - 17,0 MB
Nr 8-9/2006
PDF - 12,1 MB
Nr 10/2006
PDF - 8,56 MB
Nr 11-12/2006
PDF - 11,1 MB
 
---
 ROK 2007
-
 
Nr 1-2/2007
PDF - 7,93 MB
Nr 3-4/2007
PDF -14,3 MB
Nr 5-6/2007
PDF - 18,7 MB
Nr 7-8/2007
PDF - 17,3 MB
Nr 9/2007
PDF - 19,1 MB
Nr 10/2007
PDF - 22,6 MB
Nr 11-12/2007
PDF - 21 MB
 
---
 ROK 2008
-
Nr 1-2/2008
PDF - 19,6 MB
Nr 3/2008
PDF - 17,5 MB
Nr 4-5/2008
PDF - 17,5 MB
Nr 6-7/2008
PDF - 25,1 MB
Nr 8/2008
PDF - 24,5 MB
Nr 9/2008
PDF - 11,3 MB
Nr 10/2008
PDF - 28,3 MB
---
 ROK 2009
-
Nr 1-2/2009
PDF - 19,2 MB
Nr 3-4/2009
PDF - 18,7 MB
Nr 5-6/2009
PDF - 23,3 MB 
Nr 7/2009
PDF - 22,5 MB
Nr 8-9/2009
PDF - 28,5 MB
Nr 10-11/2009
PDF - 24,5 MB
Nr 12/2009
PDF - 30,4 MB
--
 ROK 2010
- Nr 1-2/2010
PDF - 31,6 MB
Nr 3-4/2010
PDF - 21,5 MB

Nr 5/2010
PDF - 19,8 MB
Nr 6-7/2010
PDF - 20,4 MB
Nr 8/2010
PDF - 29,3 MB
Nr 9/2010
PDF - 34,5 MB
----------------

 ROK 2011
-

Nr 1/2011
PDF - 30,1 MB
Nr 2-3/2011
PDF - 22,5 MB
Nr 4-5/2011
PDF - 25,8 MB
Nr 6-7/2011
PDF - 21,8 MB
Wydanie specjal.
PDF - 13,1 MB
Nr 8-9/2011
PDF - 28,4 MB
Nr 10/2011
PDF - 23,9 MB

 ROK 2012
-Nr 1-2/2012
PDF - 17,7 MB
Nr 3-4/2012
PDF - 32,7 MB
Nr 5-6/2012
PDF - 75,5 MB
Wydanie specl.
PDF - 19 MB
Nr 7-8/2012
PDF - 86,5 MB 
Nr 9-10/2012
PDF - 72 MB
---------------

 ROK 2013
-


Nr 1-2/2013
wkrótce pdf
Nr 3-4/2013
wkrótce pdf
Nr 5-6/2013
wkrótce pdf
Wydanie specl.
wkrótce pdf 
Nr 7-8/2013
wkrótce pdf
Nr 9-10/2013
wkrótce pdf
Nr 11-12/2013
w sklepach
- --w