[ aktualności ]   [ grajgaleria ]   [ kadra ]   [ działalność ]   [ prawo]   [ imprezy ]   [ sala gok ]   [ Kurier Przemęcki ]   [ historia ]   [ kontakt ]
----- -
[ historia ]
 
Gminny Ośrodek Kultury powołano Zarządzeniem nr 4 Naczelnika Gminy w Przemęcie z dnia 1 lutego 1973 r.
(skan odpisu dokumentu - plik JPG) Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury, którego siedzibą były wówczas
Mochy, określał statut jednostkowy GOK, stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia.
Jednak początki kultury w powojennym Przemęcie przypadają na koniec lat 40-tych. 
W dniu 28 kwietnia 1948 roku działający od 1914 roku parafialny chór "Halka" wystawił przedstawienie teatralne 
"Skalmierzanki". Niestety w kolejnych latach chór zaprzestał występów publicznych, ograniczając się jedynie 
do uczestnictwa w uroczystościach kościelnych. 
Dopiero w 1986 roku nowo zreorganizowany chór, wystąpił publicznie pod batutą Stanisława Wowera. 
Rok później rozpoczęła swoją działalność Orkiestra Dęta GOK. Ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na rozwój
życia kulturalnego w Przemęcie było powstanie Sali Wiejskiego Ośrodka Kultury - dzisiejszej Sali GOK. 
Oddano ją do użytku 28 sierpnia 1966 roku. Przy jej budowie pomagało wielu mieszkańców wioski.
W dniu 18 października 1984 r. Wydział Kultury i Sztuki UW w Lesznie Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie 
został wpisany do rejestru placówek upowszechniania kultury. 
Od połowy lat 80-tych aż do roku 2003 Dyrektorem GOK w Przemęcie była Pani Krystyna Peda. 
Obecnie funkcję Dyrektora GOK w Przemęcie pełni Maciej Ratajczak - patrz [ kadra ]
-
Budowa sali GOK w Przemęcie (1966)
---
-
- --