[ aktualności ]   [ grajgaleria ]   [ kadra ]   [ działalność ]   [ prawo]   [ imprezy ]   [ sala gok ]   [ Kurier Przemęcki ]   [ historia ]   [ kontakt ]
----- -
[ działalność ]
 
 Orkiestra Dęta GOK
-
Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Przemęcie została
założona w 1987 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dzięki
staraniom Mieczysława Wojciechowskiego, później prezesa
orkiestry, dyrygentem został Stanisław Wower ówczesny
dyrygent chóru kościelnego "Halka" i z orkiestrą współpracował
do 1992 r. Orkiestra liczyła w tedy ponad 40 muzyków.
W roku 1995 za pulpitem dyrygenckim stanął Zygmunt
Grześkowiak. Rok później do orkiestry został przyjęty instruktor
nauki gry na instrumentach dętych blaszanych Jarosław
Przewoźniak z Kiełczewa, a w 1997 r. na instrumentach dętych
drewnianych rozpoczął nauczać Tomasz Chełpiński z Poznania.
Rozpoczął się nowy nabór. Z reguły do orkiestry zgłaszała się
młodzież, ze szkoły podstawowej. Po roku nauczania pierwszych
adeptów, orkiestra już zagrała na Bożym Narodzeniu w kościele
farnym w Przemęcie. W 2001 r. z prowadzenia orkiestry
zrezygnował Zygmunt Grześkowiak, a nowymi prowadzącymi
zostali Jarosław Przewoźniak i Tomasz Chełpiński. Od tego
czasu w skład orkiestry wchodziła głównie młodzież ucząca
się w szkole podstawowej. Zmienił się prezes orkiestry,
którym został p. Robert Pochanke z Bucza Nowego.
W 2009 r. współpracę z kadrą instruktorską rozpoczął
wychowanek tej orkiestry Łukasz Wojciechowski, który zajął
się działaniem organizacyjnym orkiestry i nauczaniem sekcji
rytmicznej. Do dnia dzisiejszego skład instruktorski oraz prezesa
jest niezmienny.
Obecnie orkiestra liczy 31 osób z przewagą młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Najmłodsza osoba ma 9 lat,
a najstarsza jest związana z orkiestrą od początku jej założenia.
Orkiestra już na stałe zapisała się w muzykowaniu podczas
uroczystości kościelnych w parafii Przemęt, uroczystościach
szkolnych, dożynkach, koncertach noworocznych, świętach
państwowych i wielu innych w zależności od zaistniałej
potrzeby, okazji i zaproszenia.  

---------------------------------------------------------------------------------------
Osoby prowadzące: Jarosław Przewoźniak, Tomasz Chełpiński
oraz Łukasz Wojciechowski - patrz [ kadra ]

Zapisy do orkiestry przyjmuje Jarosław Przewoźniak - tel. 0600 638 926

Łukasz Wojciechowski
Zajęcia – wtorek od 14:00 do 19:00 zajęcia indywidualne w salce OSP Przemęt

Jarosław Przewoźniak
Zajęcia – wtorek od 14:45 do 19:00 zajęcia indywidualne w ZS Przemęt
                            od 21:00 do 21:45 zajęcia indywidualne w salce OSP Przemęt

Tomasz Chełpiński
Zajęcia – wtorek od 13:45 do 19:00 zajęcia indywidualne w salce OSP Przemęt

We wtorek w salce OSP Przemęt od 19:00 do 21:00 odbywa się próba wspólna.

W czasie wakacji terminy prób mogą ulec zmianie. Nowy terminarz wprowadzony zostanie po oddaniu
do użytku wyremontowanej sali GOK w Przemęcie.


Grupa Mażoretek "Vena"
Małgorzata Stanisławska i Karolina Stanisławska
Zajęcia odbywają się w poniedziałek od 16:00 do 20:00 na sali gimnastycznej w ZS Przemęt
- grupa Kadetek od 16:00 do 16:45
- grupa Juniorek od 16:50 do 17:55
- grupa Seniorek od 18:00 do 20:00

W czasie wakacji terminy prób mogą ulec zmianie. Nowy terminarz wprowadzony zostanie po oddaniu
do użytku wyremontowanej sali GOK w Przemęcie.


-
 Zespół Wokalny "GIOIELLI"
-
Zespół wokalny „Gioielli” powstał 1 kwietnia 2003 roku
w Przemęcie. Od początku swej działalności działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie. Jego instruktorem
jest Urszula Dopierała. Obecnie liczy sobie 10 osób,
są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory rozrywkowe
i religijne. Młodzież występowała i występuje na wielu imprezach
okolicznościowych w gminie Przemęt tj. koncerty, dożynki,
festyny, imprezy jubileuszowe. Koncertuje również poza
granicami naszej gminy. Zespół trzykrotnie gościł z występami
w zaprzyjaźnionej niemieckiej gminie Bestensee.
Ponadto członkowie zespołu biorą udział w regionalnych
i ogólnopolskich festiwalach piosenki. Często zostają ich
laureatami. „Gioielli” ma na swoim koncie współorganizację
koncertów m.in. jesiennych koncertów: „Czas jak rzeka”
w Przemęcie i Kościanie (2004 r), „Małe tęsknoty”
w Przemęcie (2006 r.), Bożonarodzeniowych,
Mikołajkowych oraz charytatywnych.
-
Udział i sukcesy „Gioielli” w konkursach
i przeglądach piosenki 2006-2012.

--------------------------------------------------------------------------------------
Osoba prowadząca: Urszula Grzesiak - patrz [ kadra ]
Zapisy do zespołu przyjmuje Urszula Grzesiak - tel. 0692 711 513

Zajęcia odbywają się w poniedziałek  od 14:00 do 19:00 oraz w piątek od 14:00 do 18:00 w budynku
Caritasu w Przemęcie.

W czasie wakacji terminy prób mogą ulec zmianie. Nowy terminarz wprowadzony zostanie po oddaniu do użytku wyremontowanej sali GOK w Przemęcie.
 
-
 Grupa Teatralna "Zaczarowaną Dorożką"
-
Grupa teatralna Zaczarowana Dorożka swoją działalność
rozpoczęła 8 października 2009 roku. Zajęcia prowadzi Kinga
Kaźmierczak. Mały teatr z Przemętu współpracuje także
z aktorem z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego
w Poznaniu, Januszem Andrzejewskim oraz z muzykiem,
Grzegorzem Głowackim. Grupę tworzą uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich
(w większości mieszkańcy gminy Przemęt).
Zaczarowana Dorożka ma już za sobą kilka premier:
W prowincjonalnym małym mieście (spektakl słowno- -muzyczny złożony z wierszy Jana Brzechwy, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Tuwima… oraz piosenek
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Andrzeja
Sikorowskiego…), Siódme niebo (inscenizacja poematu
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego), Dwa teatry (wystawie-
nie sztuki Jerzego Szaniawskiego), Szkółka cysterska (udział
w widowisku Przemęt. Żywe obrazy dziejowe), Wystarczy
mocno zacisnąć powieki
(przedstawienie oparte
na motywach Listów śpiewających Agnieszki Osieckiej),
Udźwignąć własne szczęście (przedstawienie
słowno-muzyczne oparte na poezji Zuzanny Ginczanki
i piosenkach pochodzących z dwudziestolecia
międzywojennego), Tango (przedstawienie oparte
na motywach sztuki Sławomira Mrożka), Dobra miłość
(spektakl słowno-muzyczny, poświęcony twórczości poety
i malarza, Kazimierza Szemiotha), Przed zapaleniem choinki
(impresja słowno-muzyczna oparta na poezji Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego i pastorałkach Andrzeja
Sikorowskiego, przygotowana wspólnie z grupami
artystycznymi działającymi w Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie).

Osoba prowadząca: Kinga Kaźmierczak - patrz [ kadra ]

Zajęcia prowadzone są w poniedziałek od 16:00 do 19:00
oraz w czwartek od 16:00 do 19:00 w budynku Caritasu
w Przemęcie oraz na sali wiejskiej w Buczu.

W czasie wakacji terminy prób mogą ulec zmianie.
Nowy terminarz wprowadzony zostanie po oddaniu
do użytku wyremontowanej sali GOK w Przemęcie.


--------------------------------------------------------------------------------------

-
- --