----- -
Konkurs historyczny rozstrzygnięty
26 stycznia br., podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Przemęt, odbyło się rozstrzygniecie konkursu
wiedzy o historii ziemi przemęckiej i wręczenie nagród zwycięzcom.
Konkurs odbył się w listopadzie 2014 r. kiedy to 28 uczniów z terenu gminy Przemęt, wyłonionych w eliminacjach
szkolnych, pisało test sprawdzający wiedzę historyczną. W konkursie startowali uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z Moch, Przemętu, Bucza, Kaszczoru, Radomierza i Starkowa. Spośród nich wyłonionych zostało
ośmiu, którzy najlepiej napisali test. – Uporanie się z pytaniami testowymi nie było łatwe – zaznacza Maciej
Ratajczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie i autor pytań. – Co roku proponujemy nowe ich
zestawy i aby się nie powtarzały z poprzednimi latami są coraz bardziej szczegółowe.
Nagrody książkowe najlepszym uczniom wręczyli: Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak, Przewodniczący Rady
Gminy Przemęt Jerzy Dominiak oraz Dyrektor GOK Przemęt Maciej Ratajczak. W kategorii szkół podstawowych
pierwsze miejsce zajęli ex aequo Dominik Wolniczak z Kaszczoru i Julia Malepszak z Bucza. Drugie miejsce
wywalczyli, również ex aequo, Weronika Czarna z Kaszczoru i Jagoda Konieczna z Bucza. Na trzecim miejscu
znalazł się Nikodem Woga z Moch.
Wśród gimnazjalistów najlepszym znawcą lokalnej historii okazał się Szymon Rogozinski z Przemętu.
Drugie miejsce zajął Łukasz Wolniczak z Kaszczoru, a trzecie Agnieszka Karwatka z Przemętu.
Specjalne podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali młodzież do konkursu: Ewa
Przydróżna z Bucza, Agnieszka Szczepaniak z Przemętu, Adam Nowak z Kaszczoru i Leszek Kolman z Moch.
- Wyniki uzyskane przez najlepszych uczestników są bardzo zbliżone do siebie – mówi M. Ratajczak
– Decydowały pojedyncze punkty. W przypadku szkół podstawowych najlepsi zdobyli po 35 punktów,
a sklasyfikowany na trzecim miejscu tylko o 6 punktów mniej. W przypadku gimnazjów ta różnica była jeszcze
mniejsza – zwycięzca zdobył 59 punktów, drugi – 57 punktów, a trzeci – 55.
Podziękowanie za zorganizowanie konkursu oraz gratulacje uczestnikom złożyła wójt Dorota Gorzelniak.
Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zaproszeni zostali na poczęstunek.

GALERIA