----- -
Pieszo przez gminę Przemęt czyli sezon wystartowałSezon imprez turystycznych w gminie Przemęt otworzył Przemęcki Rajd Nordic Walking, który odbył się
12 kwietnia br. Na trasę rajdu wyruszyło ponad 40 uczestników. Część z nich wybrała krótszą, liczącą ok. 10 km,
trasę, natomiast druga grupa pokonała aż 23 km. Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie
we współpracy z Gminą Przemęt.
Startujący wyruszyli z Przemętu i maszerując między rozświetlonymi słońcem łąkami i polami dotarli do Starkowa,
a stamtąd do Sączkowa. Tu czekał już sołtys Czesław Siuda, który przywitał gości i zaprosił do sali wiejskiej.
W przerwie był czas na posiłek, uzupełnienie płynów (i pozbycie się ich nadmiaru) oraz na konkursy. Grupa
dziewczyn ze szkoły ponadgimnazjalnej w Przemęcie przeprowadziła krótka prelekcję na temat akcji promującej
transplantologię „Drugie życie” i przeprowadziła szybki konkurs na temat wiedzy o akcji.
Nagrody za udział w rajdzie otrzymały dwie najmłodsze jego uczestniczki 6-letnia Weronika z Wolsztyna
i 11-letnia Julia z Sączkowa. Obie dziewczyny dostały wielkie brawa, tym bardziej, ze na trasie radziły sobie
świetnie. Ponadto wszyscy nowi uczestnicy przemęckich rajdów otrzymali na pamiątkę przewodniki po ziemi
przemęckiej.
W Sączkowie, po pamiątkowym zdjęciu, chodziarze podzielili się na dwie grupy. Liczniejsza na zcele z Karoliną
Majer ruszyła trasą powrotną do Przemętu – ok. 10 km, natomiast mniej liczni, ale czujący się na siłach, wybrali
dłuższa trasę do Kluczewa i dopiero stamtąd do Przemętu – ok. 23 km. Drugą grupę prowadziła Bernadeta Majer.
Obie ekipy bawiły się na trasie wyśmienicie. Nie brakowało oczywiście żartów. Wszyscy choć zmęczeni jednak
szczęśliwi dotarli do mety. To była bardzo udana niedziela.
 

GALERIA