----- -
Nagroda Marszałka dla przemęckiego GOK-uW środę, 25 listopada br. w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji
Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich". Wśród
nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znalazł się również projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Przemęcie. Projekt pod nazwą „Gospodynie razem! W KGW tkwi siła!” realizowany był wspólnie z kołami
gospodyń wiejskich z gminy Przemęt. W jego ramach GOK wspólnie z kołami gospodyń wiejskich zorganizował
m.in. dzień kobiet, prezentacje kulinarne podczas Średniowiecznego Jarmarku Cysterskiego w Przemęcie,
a także wydał książkę z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi.
Jak podkreślali organizatorzy konkurs w tym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało
wiele cennych i wartościowych inicjatyw lokalnych. Tym bardziej cieszy fakt, iż wśród tak wielu zgłoszeń,
działanie przemęckiego ośrodka kultury i KGW zostało nagrodzona.
Nagrodę za realizację projektu wręczyli Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
oraz Pan Marek Zieliński, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 3000 zł odebrali Maciej Ratajczak – dyrektor
GOK Przemęt oraz Jolanta Flieger – koordynatorka projektu.
- Bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi GOK oraz wszystkim Paniom z kół gospodyń wiejskich, za pracę
przy wspólnej realizacji projekt. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich z Błotnicy, Kaszczoru, Kluczewa, Osłonina,
Perkowa, Popowa Starego, Przemętu i Starkowa.” - mówi Maciej Ratajczak.
Warto zaznaczyć, iż był to już czwarty projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie, który w ciągu ostatnich
6 lat został nagrodzony.