----- -
Duże zainteresowanie Koncertem Noworocznym w KaszczorzeW piątkowy wieczór (30.01.2015) w sali koncertowej w danym kościele ewangelickim w Kaszczorze, Gminny
Ośrodek Kultury w Przemęcie zorganizował koncert noworoczny. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem – było tak wielu chętnych wysłuchania koncertu, iż zabrakło miejsc siedzących. Wiele osób
występy obejrzała więc stojąc.

Podczas koncertu wystąpiły grupy artystyczne działające przy GOK-u – Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Grupa
Mażoretek „Vena”, Grupa Teatralna „Zaczarowana dorożka” oraz zespół wokalny „Gioielli”. Młodzi artyści
zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar – począwszy od nastrojowych kolęd oraz wierszy K.I.
Gałczyńskiego po utwory marszowe i taneczne. - Tego rodzaju koncert jest przede wszystkim doskonałą okazją
do integracji grup działających przy GOK-u, ale także możliwością zaprezentowania różnorodnych form wyrazu
artystycznego – mówi Urszula Dopierała, koordynatorka koncertu.
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie składa serdeczne podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Kaszczorze za przygotowanie poczęstunku dla grup artystycznych występujących podczas koncertu
noworocznego. Było pysznie. 
   
GALERIA