----- -
Król Stanisław Poniatowski odwiedził Przemęt


       Kliknij na obrazek aby powiększy

Tak jak w wielu miejscowościach, tak również w Gminie Przemęt Święto Konstytucji 3 Maja było
obchodzone wyjątkowo uroczyście. Do Przemętu przybył po raz kolejny sam Król Polski Stanisław
August Poniatowski z księżną Elżbietą z Szydłowskich Grabowską. W uroczystościach
udział wzięły liczne poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.

Obchody święta rozpoczęła Msza święta za Ojczyznę odprawioną przez ks. kanonik Andrzeja
Wojciechowskiego, który w kazaniu podkreślił znaczenie świętowania tego wyjątkowego dnia nie tylko
na festynach i spotkaniach rodzinnych, ale także przez udział w uroczystościach patriotycznych.
Tuż przy ołtarzu miejsce zajęły licznie zgromadzone poczty sztandarowe: Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Perkowa, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Radomierza, Zespołu Szkół Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej z Przemętu, Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Moch,
Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Kaszczoru, Ochotniczych Straży Pożarnych z Barchlina, Kluczewo, Przemętu,
Radomierza, Sączkowa, Siekówka, Starkowa i Solca.
Honorowe miejsce tuż przed ołtarzem zajęła para królewska. Wyjątkową oprawę nabożeństwa zapewniła
przemęcka orkiestra dęta.

Niezwykły był przemarsz uczestników święta ulicami Przemętu z kościoła pod pomnik Serca Jezusowego
na przemęckim Rynku. W pochodzie na zabrakło oczywiście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przemętu
wraz z świetnie prezentującą się grupą mażoretek Vena. Szły również delegacje, poczty sztandarowe
oraz mieszkańcy, a para królewska z powozu pozdrawiała przechodniów.
Dalszą część uroczystości na przemęckim Rynku rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego.
Następnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem i pamiątkowymi tablicami złożyły delegacje: Radni Gminy
Przemęt – Aldona Rimke, Jan Rademacher i Marian Nowak, Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak, Antoni
Fornalski z delegacją Przemęckiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz delegacja
Zespołu Szkół w Przemęcie.
Tu też zebrani wysłuchali informacji przygotowanej przez Antoniego Fornalskiego, wieloletniego dyrektor
Zespołu Szkół w Przemęcie, historyka i wybitnego regionalisty, na temat wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i dalszych losów ziem polskich.

Nie zabrakło także wesołej nuty, wszak Święto Konstytucji 3 Maja to radosny dzień. Orkiestra dęta
przypomniała muzyczny utwór „Witaj, majowa jutrzenko”, ściśle powiązany z dniem uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie odśpiewano Rotę. 

Po uroczystości można było zrobić sobie wspólną fotografię z parą królewską. Chętnych nie brakowało.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe limitowane pocztówki „Święto
Konstytucji 3 Maja w Przemęcie”. To bardzo cenna pamiątka, która z pewnością za kilka lat będzie miłym
wspomnieniem tegorocznego świętowania i wizyty króla w Przemęcie.

*          *          *

Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie składa serdeczne podziękowania wszystkim, który pomagali
przy organizacji Święta Konstytucji 3 Maja w Przemęcie. Dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowy,
delegacjom, Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół z Perkowa, Państwu Mirosławie i Szymonowi
Wojciechowskim za odegranie roli pary królewskiej, Panu Józefowi Olbińskiemu za udostępnienie
i powożenie królewskim powozem, ks. prałatowi Edmundowi Magdziarzowi oraz ks. kanonikowi Andrzejowi
Wojciechowskiemu, Panu Antoniemu Fornalskiemu, orkiestrze dętej z paniami mażoretkami, przemęckiej
straży pożarnej za zabezpieczenie pochodu, Panu Romanowi Sobierajskiemu za obsługę techniczną,
a także wszystkim uczestnikom uroczystości.

GALERIA