----- -
Przedszkolne recytacje w KaszczorzeJuż po raz czwarty w Kaszczorze 10 kwietnia br. odbył się konkurs recytatorski przedszkolaków z terenu gminy
Przemęt. Organizatorami konkursu było Przedszkole w Kaszczorze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie.
Maluchy jak zwykle przygotowane były wyśmienicie i mimo tremy dzielnie recytowały przygotowane wiersze.
Wśród prezentowanych utworów oczywiście większość stanowiły klasyki J.Tuwima, J. Brzechny, M. Konopnickiej
czy też W. Chotomskiej. Jednemu z uczestników udało się jednak zaskoczyć jury. Olaf z Przemętu zaprezentował
wiersz Wandy Chotomskiej „Wiersz o piwie i lokomotywie” czym wzbudził uśmiech wśród dopingujących maluchów
rodziców i opiekunów.
Poziom był bardzo wyrównany i komisja miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. - Bardzo trudno
oceniać jest dzieci, gdyż każde z nich włożyło sporo pracy w przygotowanie do konkursu i każde zaprezentowało
wiersz w swój wyjątkowy sposów. - mówi Maciej Ratajczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.
Ostatecznie jednak komisja, w składzie której obok M. Ratajczaka znaleźli się Mariusz Silski – Zastępca Wójta
Gminy Przemęt oraz Łukasz Wojciechowski, instruktor kultury z GOK w Przemęcie, wybrała wyróżniające się
recytacje.
 
Grupa 3-latków
I miejsce – Franciszek Łoła z Kaszczoru
II miejsce – Marcin Łakomy z Osłonina
III miejsce – Kaja Wojciechowska z Radomierza

Grupa 4-latków
I miejsce – Marta Kozłowska z Moch
II miejsce – Zuzanna Woś z Siekowa
III miejsce – Gabriela Firlej z Kaszczoru
Wyróżnienie – Martyna Brożyńska z Przemętu

Grupa 5-latków
I miejsce – Natalia Fischer z Bucza
II miejsce – Liliana Skrzypczak z Osłonina
III miejsce – Lena Styzińska z Nowej Wsi
Wyróżnienie – Wiktoria Miś z Perkowa

Grupa 6-latków
I miejsce – Dobrawa Górna z Bucza
II miejsce – Dawid Kasperski z Siekowa
III miejsce – Szymon Nędza z Kaszczoru
Wyróżnienie – Olaf Flieger z Przemętu
Wyróżnienie – Weronika Klecha z Osłonina

Wszystkie biorące udział w konkursie dzieci otrzymały dyplomy oraz kolorowe piłki, natomiast najlepszym
wręczono nagrody książkowe.

Dziękujemy Przedszkolu w Kaszczorze za profesjonalne zorganizowanie konkursu.

ZDJĘCIE GRUPOWE UCZESTNIKÓW


GALERIA