----- -
Zakupiono nowe instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminnego Ośrodka Kultury  w Przemęcie.
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie zakupił nowe instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój
Infrastruktury Kultury, priorytet Infrastruktura Domów Kultury". Dzięki dofinansowaniu zakupiono tenor horn,
alt horn, trąbkę, dwa saksofony, dwa flety poprzeczne oraz pięć werbli marszowych. Zakupiono również
akcesoria i wyposażenie muzyczne - pięć nosideł do werbli oraz dwa ustniki do saksofonów. Łączny koszt
zakupu instrumentów i wyspsażenia dodatkowego wyniósł 37.500 zł z czego 30.000 zł to dofinansowanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminnego Ośrodka
Kultury w Przemęcie.

Zakup nowych instrumentów z pewnością przyczyni się do zdobywania przez członków orkiestry dodatkowych
umiejętności muzycznych, pozyskania nowych członków oraz wzbogaci orkiestrę o nowe brzmienie. Instrumenty
zostaną przekazane członkom orkiestry we wrześniu.
Wyżej wymieniony zakup został zrealizowany dzięki zaangażowaniu p. Jolanty Flieger oraz p. Łukasza
Wojciechowskiego, którzy zaangażowani byli osobiście w stworzenie i realizację projektu „Zakup Instrumentów
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przemęcie”.