----- -
30 tys. zł z Ministerstwa Kultury dla przemęckiej orkiestryGminny Ośrodek Kultury w Przemęcie otrzymał 30 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup instrumentów muzycznych dla działającej w Przemęcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Wniosek o dofinansowanie złożony został jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Dotyczył on programu
ogłoszonego przez MKiDN - "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet "Infrastruktura domów kultury".

Dzięki dofinansowaniu GOK Przemęt będzie mógł zakupić kilkanaście nowych instrumentów dla członków orkiestry
dętej. Jak podkreśla instruktor orkiestry Łukasz Wojciechowski, zakup ten z pewnością umożliwi rozwój
umiejętności gry młodych muzyków, pozwoli uzyskać lepsze brzmienie orkiestry jako całości, a co najważniejsze
umożliwi kształcenia nowych instrumentalistów. - Na pewno w zespół warto inwestować na co dowodem jest
ostatni sukces naszych dziewczyn Adrianny Firlej i Elizy Marach, które zdobyły pierwsze miejsca w swych
kategoriach wiekowych na Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Osiecznej – zaznacza
Ł. Wojciechowski.  - W ubiegłym roku w maju zawiązała się przy orkiestrze grupa mażoretek, która liczy prawie
60 dziewczyn. Zaledwie po niecałym roku prób mażoretki występują już wspólnie z orkiestrą. Tak więc orkiestra
cały czas się rozwija szukając nowych pomysłów na swój wizerunek i zainteresowanie słuchaczy.

Dofinansowanie na zakup instrumentów udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu i pracy, którą włożyli
w napisanie wniosku Jolanty Flieger i Łukasza Wojciechowskiego z Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie.