----- -
Pomarańczowo na TOUR SALONIE w PoznaniuPodczas kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu (17-19.10) wśród
wystawców swoją ofertę turystyczną zaprezentowała także Gmina Przemęt. Choć tegoroczna edycja
poznańskiej wystawy była wyraźnie skromniejsza od tych sprzed kilku lat, a nawet tej ubiegłorocznej,
to jednak przemęcka prezentacja wzbudza niesłabnące zainteresowanie.
- W tym roku targi były wyraźnie skromniejsze - mówi Maciej Ratajczak, dyrektor GOK Przemęt odpowiedzialny
za promocję gminy. - To o tyle ciekawe, iż ta tendencja spadkowa nie dotyczy wszystkich imprez targowych,
np. targi wrocławskie są wydarzeniem rozwijającym się i co dla nas ważne przyciągającym osoby konkretnie
zainteresowane naszym regionem.

Ratajczak podkreśla, iż ziemia przemęcka promowana jest  w niezmiennej formie. - Nasze bardzo kolorowe i nie
dające się nie zauważyć stoisko przyciąga uwagę, a to w sytuacji gdy na targach jest ponad setka wystawców
rzecz bardzo ważna, podstawowa.
- mówi M. Ratajczak - Wiele osób podczas targów robi nam zdjęcia,
fotografuje się z nami, kręci filmy, a to przecież też promocja. Mogę nieskromnie powiedzieć, iż na imprezach
targowych, w których uczestniczymy jesteśmy  najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym zespołem
promującym.

W tym roku Przemęt obecny był także na stoisku PTTK. - Wydany przez Gminę Przemęt i GOK w 2012 roku album
“Zakręcona Jazda czyli Przemęckie Rajdy Rowerowe” brał udział w konkursie i przeglądzie książek turystycznych
i krajoznawczych i stąd opracowanie to prezentowane był na specjalnym stoisku. Niestety konkurując z dużymi
profesjonalnymi wydawnictwami  nie zdobyliśmy nagrody, ale myślę, że była to kolejna okazja do promowania
naszych rowerowych imprez.
Warto zaznaczyć, iż udział w poznańskich targach w 85% współfinansowany był ze środków unijnych
pozyskanych w ramach realizacji projektu pn.: „Osiem Wieków Ziemi Przemęckiej – promocja turystyki poprzez
kulturę i przyrodę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Na poznańskich targach turystycznych gminę Przemęt promowali: Maciej Ratajczak, Jolanta Flieger, Elwira
Michalewicz Łukasz Wojciechowski oraz Krzysztof Kubacki.

GALERIA