----- -
VI Konkurs Wiedzy o Historii i Tradycji Ziemi PrzemęckiejKoniec listopada od kilku lat upływa pod znakiem Gminnego Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi
Przemęckiej organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie. W tym roku 29 listopada
konkurs odbył się już po raz szósty. Tak jak w latach poprzednich, uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów biorący udział w konkursie, a było ich razem 27, rozwiązywali test sprawdzający wiedzę
o historii naszego regionu.


- Uczniowie szkoły podstawowej musieli odpowiedzieć na 41 pytań, natomiast gimnazjaliści rozwiązywali test
składający się aż z 58 pytań - wyjaśnia Maciej Ratajczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie,
autor pytań testowych. Oceniając poziom trudności uczniowie nie byli zgodni. Młodsi ocenili testy jako łatwe,
natomiast starsi uznali je za trudne. - Niewątpliwie pytania w każdej kolejnej edycji konkursu są trudniejsze -
zaznacza M. Ratajczak – Aby uniknąć ich powtarzania są one coraz bardziej szczegółowe, a i materiału który
należy opanować przybywa. Jeśli natomiast pytanie dotyczy tego samego zagadnienia jakie występowało
w poprzednich latach to staramy się, aby było ono podchwytliwe, tak aby piszący nie odpowiadali
automatycznie, a dokładnie je czytali – mówi Ratajczak.
Pisanie testu nie było jednak końcem konkursu, a zaledwie początkiem. Po oddaniu prac uczestnicy konkursu
wspólnie wyruszyli autokarem na wyprawę do Poznania, w poszukiwaniu śladów historii ziemi przemęckiej.
Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w poznańskim Muzeum Archeologicznym, gdzie młodzież
obejrzała wystawy: „Tu powstała Polska” oraz „Pradzieje Wielkopolski”. - Wystawy te są o tyle ciekawe, iż
zgromadzono na nich zabytkowe przedmioty pochodzące m.in. z terenu ziemi przemęckiej - mówi M. Ratajczak.
Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali więc opowieści przewodnika o tym jak wyglądało życie
w Wielkopolsce 1000 i 2000 lat temu.
Wizyta w Muzeum nie była jedyną atrakcją. Po wyjściu z muzeum i krótkim spacerze uczestnicy konkursu dotarli
do Muzeum Narodowego, w którym mieli okazję podziwić m.in. obrazy Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego
czy Jacka Malczewskiego.
To był z pewnością bardzo udany i wielce poznawczy wyjazd. - Organizując wyjazdy w ciekawe miejsca
chcemy, 
aby były to nagrody dla uczestników konkursu za trud włożony w przygotowanie do niego. Nie każdy
będzie
miał szczęście zająć jedno z trzech pierwszych miejsc, które są nagradzane - mówi M. Ratajczak.

GALERIA

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi już w 2014 roku na styczniowej sesji Rady Gminy Przemęt.

Uczestnicy konkursu
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze
Opiekun: Adam Nowak
Katarzyna Bojon, Patrycja Majer, Amanda Sta-nek, Łukasz Wolniczak,
Maria Stachowiak, Maciej Czarny.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie
Opiekunka: Agnieszka Klecha.
Uczestnicy: Dorota Przydróżna, Eryk Hübner, Edwin Gertych.
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie
Opiekunki: Dorota Wirecka. Agnieszka Szczepaniak
Uczestnicy: Klaudia Kapska, Izabela Kokornaczyk, Eryk Kwaczyński, 
Monika Kwaczyńska, Adrianna Thiel, Natalia Pabich.
 Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach
Opiekun: Leszek Kolman.
Uczestnicy: Amanda Walter, Nikodem Seidel, Kinga Lewandowska,
Maria Grabiec, Honorata Ratajczak, Beata Wojtkowiak.
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
Opiekunka: Ewa Przydróżna.
Uczestnicy: Oliwia Tajchert, Bernadetta Łakoma, Julita Kaczmarek,
Natalia Adamczewska, Łukasz Napierała, Celina Przydróżna.
----
--