----- -
Młoda Polska na przemęckiej scenieW niedzielę 12 maja br. na przemęckiej scenie grupa teatralna "Zaczarowana dorożka" wystawiła spektakl poetycko-taneczny "Evviva l'arte!" poświęcony poezji i sztuce młodopolskiej. Było to jedno z lepszych przedstawień przemęckiego teatru. Podziwiać można było z jednej strony bezbłędne opanowanie trudnych tekstów i dobrą grę aktorską, a z drugiej udaną próbę zmierzenia się ze sztuką tańca ludowego.

Wieczór poetycko-taneczny Evviva l’arte, był wieczorem pełnym wzruszeń. Występ naszej przemęckiej grupy
teatralnej "Zaczarowana Dorożka" (liczącej już trzydzieścioro młodych artystów) wraz z aktorami "Tajemnicy
słowa" z Włoszakowic oraz sekcją teatralną działającą przy Centrum Kultury w Śmiglu, należy bez wątpienia
zaliczyć do najpiękniejszych spektakli. Aktorzy nie tylko wspaniale zinterpretowali teksty młodopolskich
mistrzów pióra, ale potrafili także oddać klimat modernistycznej cyganerii. W sposób naturalny weszli w czas
tak już odległy. Młodopolski Kraków i młodopolskie Zakopane, to przestrzenie, w których mogliśmy usłyszeć
dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Lucjana Rydla, Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Jana Kasprowicza i wielu innych. Scenografia stworzona przez Justynę Konieczną-Glatz doskonale
odzwierciedlała urok miejsc, które stały się dla młodopolskich artystów miejscami szczególnie ukochanymi.
Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że aktorzy zatańczyli w czasie spektaklu krakowiaka i tańce podhalańskie.
Efekt ich wielomiesięcznej pracy pod czujnym okiem wybitnego instruktora, Eugeniusza Kurasińskiego, wzbudził
wiele entuzjazmu wśród publiczności.
Można śmiało stwierdzić, że dzieci żyły tym przedstawieniem i to nie tylko na próbach. Ich zaangażowanie,
przyjaźnie, które narodziły się przez lata w przemęckim teatrze, a także umiłowanie sztuki, odczuliśmy,
obserwując to, co działo się na scenie. To niemal cud, że w czasach wszechobecnej tandety i rozrywki
na żenującym poziomie, z uporem promowanej przez środki masowego przekazu, dzieci chcą uczestniczyć
w tworzeniu czegoś, co jest dalekie od wszelkiej bylejakości i wymaga maksymalnego skupienia, a momentami
wręcz tytanicznej pracy.
Przemęcki teatr, to grupa społeczna, do której można zaliczyć nie tylko dzieci, ale także rodziców
angażujących się w pomoc w sprawach organizacyjnych. Przez minione cztery lata stworzono tutaj wartość,
która przynosi coraz większe owoce: przyjaźń, ukochanie sztuki, szacunek dla naszej rodzimej literatury,
umiejętność funkcjonowania w grupie, rozwój talentów artystycznych…

GALERIA