[ aktualności ]   [ grajgaleria ]   [ kadra ]  [ działalność ]   [ prawo][ imprezy ]  [ sala gok ] [ Kurier Przemęcki ][ historia ]   [ kontakt ]
----- -


Ziemia Przemęcka Legendami Owiana
Młodzi na Tropie Tajemnic

Program realizaowany w ramach Programu "Równać szanse 2009"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

---

24.05.2010
15 maja mimo niesprzyjającej aury uczestnicy projektu
„Ziemia Przemęcka Legendami Owiana – Młodzi
na Tropie Tajemnic” wyruszyli rowerami na szlak
w poszukiwaniu miejsc związanych z przemęckimi
podaniami ludowymi.
Trasa wyprawy nie była łatwa i prowadziła przez:
Przemęt, Bucz Dębinę, Bucz, Bucz Nowy, Kluczewo,
Siekowo, Siekówko, Przemęt, Perkowo, Wieleń,
Osłonin, Olejnicę, Radomierz, Błotnicę i ponownie
Przemęt. W sumie 45 km! Ufff…
Już sam dystans, jaki do pokonania mieli poszukiwacze
legend, sprawił niewielkie trudności, tym bardziej,
że jak wiadomo trasa nie zawsze prowadzi
"z wiatrem". Wszyscy jednak dojechali do
wyznaczonych miejsc i oczywiście do mety.
I to w wyśmienitych humorach.

- Tak długa trasa podyktowana była tym, iż chcieliśmy odwiedzić jak najwięcej miejsc związanych z legendami
Ziemi Przemęckiej – mówią uczestnicy rajdu.

Bardzo ciekawie upłynęła wizyta w Kluczewie, gdzie na Siedlisku w Gospodarstwie Agroturystycznym "Stara
Chata u Kowola" rowerzyści poznali nie tylko okoliczne legendy, ale także m.in. dawną pracę kolowa.
Było wesoło i smacznie. Na poczęstunek tropiciele legend zatrzymali się także w Restauracji „Santana”
w Wieleniu.
- Okazało się, że część z uczestników projektu – młodych mieszkańców gminy Przemęt, nie wie o wielu
ciekawych miejscach na jej terenie – mówi Maciej Ratajczak, dyrektor GOK Przemęt. – Po raz kolejny sprawdza
się przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
- ----
*          *          *
-
-
28.04.2010
W poniedziałek 26 kwietnia grupa młodzieży realizująca
projekt „Ziemia Przemęcka Legendami Owiana – Młodzi
na Tropie Tajemnic” w ramach programu Równać Szansę
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność  gościła w
Lesznie. Młodzi odwiedzili Drukarnie Haf. Celem wizyty
było poznanie procesu drukowania książki. - Dzięki
uprzejmości pracowników drukarni zobaczyliśmy tajniki
druku oraz funkcjonowanie maszyn – mówi Klaudia Bajon
– uczestnik projektu. Młodzież po zapoznaniu się z
możliwościami wydruku okładki i formatu książki
ostatecznie zadecydowała o wyglądzie naszej książki. -
Wizyta w drukarni była ważny punktem naszego
wyjazdu, gdyż pozwoliła  nam na podjąć ostatecznych
decyzję co do wyglądu i wydruku książki. - mówi Jolanta
Flieger – koordynator projektu.  
Podczas pobytu w Lesznie młodzież odwiedziła także redakcję gazety „Panorama Leszczyńska”. Uczestnicy
projektu poznali prace dziennikarzy oraz strukturę organizacji gazet. Zobaczyli etapy tworzenia gazety i osoby
odpowiedzialne za to co możemy w niej przeczytać. Był też czas na udzielenie wywiadu na temat realizacji
projektu i wydania książki, który ukaże sę w “Panoramie”.
- Bardzo ciekawa była takżę wizyta w Radio Elka. Młodzież poznała prace dziennikarza radiowego oraz DJ
prowadzącego program – mówi Maciej Ratajczak, dyrektora GOK Przemęt. Obecność uczestników podczas
trwającej „na żywo” audycji radiowej dostarczyła nie lada emocji.

- ----
*          *          *
--
-
20.04.2010
Niewielu z nas miała okazję być w podziemiach
przemęckiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
O tym miejscu można usłyszeć legendę, iż z tutejszych
podziemi prowadzi tajne przejście w kierunku Popowa
Starego. Z tej drogi mieli korzystać mnisi w czasie wojen
– szczególnie podczas potopu szwedzkiego, aby ustrzec
się śmierci. Miejsce to jest więc bardzo interesujące dla
młodych tropicieli tajemnic – uczestników projektu
„Ziemia Przemęcka Legendami Owiana”. Dzięki
uprzejmości ks. prałata Edmunda Magdziarza młodzi
tropiciele mogli 19 kwietnia br. zejść do podziemi
i zobaczyć czy rzeczywiście kryją one tajemnicę.
Zaraz po zejściu miejsce to – ciemne i ciasne, wydało
się bardzo niegościnne – niewielki korytarz prowadzący
w ciemność bez widoku na jego koniec zrobił duże   
wrażenia. Gdy jednak oczy przyzwyczaiły się do ciemności, rozświetlanej gdzie nigdzie światłem kilku
latarek okazało się że miejsce to nie jest tak straszne. - Na końcu korytarza widzieliśmy złożone puste trumny
oraz ścianę z tablicą z napisem „Grobowiec” - mówi Agata, uczestniczka wyprawy. Podczas porządkowania
podziemi po zawieruchach wojennych za ścianą tą złożono szczątki pochowanych w tym miejscu opatów
klasztoru, pozostawiając w ścianie jedynie niewielki otwór.
Wizyta w kościele była także okazją do poznania historii tego budynku, o której opowiadał Maciej Ratajczak.
Duże zdziwienie wywołał fakt, iż kościół budowano aż 40 lat.

--

*          *          *
-

-
29.03.2010
Na kolejnym spotkaniu (29.03) młodzi uczestnicy projektu "Ziemie Przemęcka
Legendami Owiana" zaplanowali kolejne działania związane z poznaniem
historii i legend gminy Przemęt. Zaplanowano m.in. wycieczkę rowerową
szlakiem legend oraz ustalono jej trasę. - Młodzież opracowała trzy trasy,
które po zaprezentowaniu i omówieniu ostatecznie zostały połączone w jedną
dużą pętlę po gminie - mówi Maciej Ratajczak, dyrektor GOK. Planowany
termin wycieczki to 28 maj br. Miesiąc wcześniej, 29 kwietnia młodzież
wybiera się natomiast do Leszna, gdzie chce odwiedzić drukarnię i redakcję
Radia Elka. - W drukarni interesować będzie nas poznanie pracy nad
"produkcją" książki, a w radio chcemy poznać pracę dziennikarską i
jednocześnie opowiedzieć o naszym projekcie - dzielą się z nami młodzi
tropiciele tajemnic.
-
*          *          *
-
-
25.03.2010
Podczas kolejnego spotkania grupy realizującej projekt
"Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - Młodzi Na Tropie
Tajemnic", jakie odbyło się 22 marca br. w przemęckim
GOK-u młodzi uczestnicy projektu omawiali kolejne
zagadnienia związane z przygotowaniem książki
o legendach. Wybrano m.in. kilkadziesiąt rysunków,
które znajdą się w książce jako ilustracje. Wybór nie był
łatwy, gdyż dokonać go trzeba było spośród bardzo
wieli prac. W wielu przypadkach rozstrzygało głosowanie.
Po raz kolejny poruszony został również temat okładki
książki i... nadal nie ma pomysłu na to jak powinna ona
wyglądać..., a właściwie jest bardzo dużo pomysłów,
z tym, iż żaden nie na tyle dobry, aby zyskał uznanie
większości. Na spotkaniu udało się jednak ustalić tytuł
książki, którą młodzi autorzy postanowili zatytułować
tak jak projekt -"Ziemia Przemęcka Legendami Owiana".

-
*          *          *
-

-
14.03.2010
Trwa realizacja projektu „Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - Młodzi
na Tropie Tajemnic” w ramach programu „Równać Szanse” polsko-
-amerykańskiej Fundacji „Wolność”. 10 marca 2010 r. młodzi uczestnicy
projektu spotkali się w sali GOK Przemęt, aby omówić plan działania.
Celem jest wydanie książki – zbioru legend Ziemi Przemęckiej. Pomysłów jest
sporo. Jeszcze w marcu młodzi autorzy chcą dopracować teksty i wybrać
ilustracje, które znajdą się w książce. To trudne zadanie, tym bardziej,
że możliwości wyboru są duże – na ogłoszony wcześniej konkurs wpłynęło
sporo prac. Na spotkaniu młodzi autorzy ustalili jednak, iż książka jaką chcą
opracować i wydać powinna być przede wszystkim kolorowa, co oznacza
więc, że będzie w niej sporo ilustracji.
Duży entuzjazm towarzyszył młodzieży podczas omawiania planów działania
– poruszono temat rajdu szlakiem legend, wyjazdu do drukarni i akcji
medialnej. Kolejne spotkanie już 23 marca. Do tego czasu młodzi autorzy
pracować będą nad opracowaniem tekstów.
-
*          *          *
-
--
25.02.2010
W styczniu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie w ramach projektu "Ziemia
Przemęcka Legendami Owiana - 
Młodzi na Tropie Tajemnic" ogłosił konkurs
plastyczno-literacki "Ziemia Przemęcka Legendami Owiana". Regulamin konkursu (PDF).
- Wielokrotnie młode osoby ze szkół gminy Przemęt przychodziły do przemęckiego
Gminnego Ośrodka Kultury w poszukiwaniu legend z naszego regionu - mówi Maciej
Ratajczak. - Choć takowe legendy istnieją to jednak nigdy nie zostały zebrane w jednej
publikacji. Zaproponowaliśmy więc młodym osobą stworzenie takiej książki, w której znajdą
się teksty legend i ilustracje wykonane przez młodzież.
Konkurs plastyczny jest pierwszym etapem pracy nad poznaniem legend i wydaniem książki.
W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z Przemetu, Bucza i Moch.
- Młodzież zarówno rysowała i malowała ilustracje do znanych legend Ziemi Przemeckiej,
ale także spisywała nie znane opowieści seniorów rodów - mówi koordynator projektu
Jolanta Flieger. W ten sposób powstał nie tylko zbiór ilustracji ale także ciekawy zbiór
opowieści.
25 lutego br. konkurs został rozstrzygnięty. Prace oceniała komisja pod kierownictwem
Pana Ryszarda Biberstajna. 
Wyniki prace plastyczno-literackie - klasy 1 -3 gimnazjum:
1. Mateusz Domagała – ZSGiSP w Buczu
2. Adrianna Rogozinska – ZSGiSP w Przemęcie
3. Klaudia Bajon – ZSGiSP w Przemęcie
Wyróżnienie: Edyta Kaczmarek – ZSGiSP w Buczu oraz Aleksandra Samelczak – ZSGiSP
w Buczu
Prace plastyczne – klasy 1 -3  gimnazjum:
1. Aneta Kaczmarek – ZSGiSP w Mochach
2. Hubert Winiarz – ZSGiSP w Mochach
3. Joanna Malcherek – ZSGiSP w Mochach.
 


*          *          *
2.01.2010
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie otrzymał dofinansowanie projektu
"Ziemia Przemęcka Legendami Owiana - Młodzi na Tropie Tajemnic".
Wniosek na projekt  GOK Przemęt złożył w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego "Równać szanse 2009". Realizacja projektu
trwać będzie od stycznia do czerwca 2010, a jego głównym celem jest
zachęcenie młodzieży do aktywnego poszukiwania informacji o historii
i legendach ziemi przemęckiej. Efektem materialnym projektu będzie
książka "Legendy ziemi przemęckiej".
Już w styczniu 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs plastyczno-literacki
związany z legendami ziemi przemęckiej. Szczegóły wkrótce!

Więcej o progamie na: www.rownacszanse.pl
Informacje o fundacji na: www.pafw.pl
--
- -

- --